Thumb b1e6c6829a6ed96c0eb4d4930a76af7aff3d9e73
6b85d518741951b6eae8b7134c0d421d3cab6651

Kindercentrum de torteltuin Hee...

Ik collecteer omdat:

Wij op kindercentrum de torteltuin te Heerenveen samen met de kinderen graag iets willen betekenen voor kinderen die hulp nodig hebben.

Tikkie
25

donaties

€ 363

ingezameld