Thumb e352f64600d3cab950795e13edb20677a0c64a1f
6b85d518741951b6eae8b7134c0d421d3cab6651

J.J. Anspach

Ik collecteer omdat:

Samen met de kinderen van de J.J. Anspachschool collecteren wij voor Save the Childeren, omdat iedereen een warme kerst verdient. Voor ons is die vanzelfsprekend, maar voor zoveel kinderen op de wereld niet.

34

donaties

€ 153

ingezameld