Thumb 3a170f9305304f78dab1feda5c01db481e53d08f
6b85d518741951b6eae8b7134c0d421d3cab6651

Nexwork .

Ik collecteer omdat:

Ieder kind een veilig thuis verdiend! Doneer ook en zorg dat ieder kind gezonde voeding, medicatie, onderwijs en voorlichting krijgt! Laten we met ons allen een mooi bedrag ophalen!

Tikkie
23

donaties

€ 302

ingezameld