Thumb b5c074526d52cb9957490bb80083a78e471949d7
6b85d518741951b6eae8b7134c0d421d3cab6651

Ontwikkelteam Nederlands .

Ik collecteer omdat:

Dit jaar buigen 125 leraren, 18 schoolleiders en 84 scholen zich over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Voor negen leergebieden. Met de opbrengst van dit ontwikkelproces zullen kerndoelen en eindtermen worden geactualiseerd in de wet.
Voor het leergebied Nederlands bestaat het ontwikkelteam uit 12 bevlogen leerkrachten en 2 schoolleiders die samen met hun inhoudelijke begeleiders werken aan een bouwstenen voor een nieuw curriculum Nederlands (taal) voor kinderen van 4 tot 18 jaar. Een heel jaar bouwen we samen aan de toekomst van leerlingen in Nederland, maar met kerst willen we ook aan de toekomst bouwen van leerlingen buiten deze context. Daarom dragen we tijdens de Ontwikkeldriedaagse waarop we verder gaan met het curriculum met trots een foute kersttrui en zamelen we geld in tijdens het diner. Zo dragen we op beide fronten ons steentje bij. Steun ons! Doneer voor Save the Children en denk mee via https://curriculum.nu/ontwikkelteam/nederlands/. Dank!

Tikkie
78

donaties

€ 676

ingezameld