Thumb b0532f46427e1b3fbee42f3a55cd839d865da261
6b85d518741951b6eae8b7134c0d421d3cab6651

Save the children .

Ik collecteer omdat:

Wij collecteren voor save the children omdat, we een project beginnen met school. Dit doel sprak ons meteen aan. We willen graag de kinderen helpen voor een betere gezondsheidszorg, onderwijs, noodhulp en bescherming van de kinderen.

Tikkie
23

donaties

€ 644

ingezameld